• 2

სამსახურის სტატუსი

საქართველოს დაზვერვის სამსახური წარმოადგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებულ აღმასრულებელი ხელისუფლების სპეციალური დანიშნულების დაწესებულებას.

სამსახური არის სახელმწიფოში მთავარი სადაზვერვო დაწესებულება, ხოლო მისი ხელმძღვანელი წარმოადგენს დაზვერვის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარ მრჩეველს.


თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია