• 2

სამსახურის საქმიანობის სფერო

საქართველოს დაზვერვის სამსახური სადაზვერვო საქმიანობას ახორციელებს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ, სამხედრო-პოლიტიკურ, ინფორმაციულ და ეკოლოგიურ სფეროებში. აგრეთვე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მონაწილეობს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, გეგმავს და მართავს რიგ სადაზვერვო-ოპერატიულ ღონისძიებებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ახორციელებს საგარეო კონტრდაზვერვით საქმიანობას.


თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია