• 2

სამხედრო სავალდებულო სამსახური
საკონტრაქტო სამსახურის სახით

საქართველოს დაზვერვის სამსახური წვევამდელებს შესაძლებლობას აძლევს, სამხედრო სავალდებულო სამსახური საკონტრაქტო სამსახურის სახით მოიხადონ. საკონტრაქტო სამსახურში მიიღებიან სათანადო პიროვნული თვისებების, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, განათლებისა და ფიზიკური მომზადების მქონე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სახელმწიფო ენასთან ერთად სასურველია ფლობდნენ დამატებით უცხო ენას.

სამსახურის ვადა განისაზღვრება 12 თვით. სავალდებულო სამსახურის გავლის პერიოდი გულისხმობს 24 საათიან მორიგეობას ყოველ მესამე დღეს.

საკონტრაქტო მოსამსახურეები სწავლობენ სამხედრო საქმეს და გადიან სპეციალურ მომზადებას.

საკონტრაქტო მოსამსახურეებს ეძლევათ ყოველთვიური ანაზღაურება, უზრუნველყოფილნი არიან სამედიცინო დაზღვევით და უნიფორმით. შეუძლიათ მოკლევადიანი შვებულებით სარგებლობა.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის წარმატებულ მოსამსახურეებს ეძლევათ საქართველოს დაზვერვის სამსახურში დასაქმების შესაძლებლობა.საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა: hr@gis.gov.ge
ტელ: (+995 32 ) 2 022 755
მობ: (+995 595) 022 755

თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2023 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია