• 2

რას გთავაზობთ

* საქართველოს დაზვერვის სამსახურში მუშაობის და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობას;

* ხელფასის ეტაპობრივად ზრდის პერსპექტივას;

* სპეციალური მომზადების და გადამზადების კურსის გავლის, კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას;

* კომფორტულ სამუშაო გარემოს;

* ხელშეწყობას კარიერული წინსვლისთვის;

* სამსახურის პარალელურად სამეცნიერო, პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობის შესაძლებლობას;

* მოსამსახურისა და მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაზღვევას საუკეთესო პირობებით.

თბილისი, უცნობ გმირთა ქ. #51/53
ტელ: (+995 32) 2 022 772
ელ-ფოსტა: docs@gis.gov.ge
Facebook you tube E-mail
© 2016-2024 საქართველოს დაზვერვის სამსახური
ყველა უფლება დაცულია